Vi tenker på miljøet!

Vi må alle sørge for at vi opptrer på en slik måte at våre etterkommere får en bærekraftig fremtid.

Her lister vi opp de viktigste punktene både vi som butikk og du som kunde kan påvirke i vår hverdag for å ivareta vår planet på best måte:

  • Kjøp ornamenter laget av glass fremfor plast. Det er bra for miljøet og dessuten ser det penere ut på treet.
  • Kjøp pynt av høy kvalitet som kan gi glede gjennom flere generasjoner og med dette skape dypere affeksjonsverdi og redusere «bruk og kast».
  • Resirkuler dine gamle ornamenter ved å selge de videre for kontant oppgjør, eller som betalingsmiddel for nye produkter, noe som bidrar til sirkulær økonomi.
  • Vårt avfall skal sorteres lokalt og leveres til resirkulering.